آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

دام های بزرگ و اهلی

تشخیص، درمان ورم پستان در گاو شیری

پیشگیری، تشخیص و درمان ورم پستان در گاوهای شیری

(  نقد و بررسی )
 18580,000 تومان130,000 تومان
بیماری های مخاطی در دام های بزرگ

تشخیص تفریقی بیماری های مخاطی در دام های بزرگ

(  نقد و بررسی )
 13278,000 تومان88,000 تومان
دوره آموزشی بیماری های گوسفند

بیماری های شایع در گوسفند (2)

(  نقد و بررسی )
 31770,000 تومان80,000 تومان
بیماری های متابولیک در علف خواران

بیماری های متابولیک در علف خواران

(  نقد و بررسی )
 27598,000 تومان106,000 تومان
مدیریت اسهال در گوساله ها

مدیریت اسهال در گوساله های نوزاد

(  نقد و بررسی )
 19770,000 تومان78,000 تومان
سقط جنین در نشخوارکنندگان

سقط جنین در نشخوارکنندگان

(  نقد و بررسی )
 20880,000 تومان88,000 تومان
بیماری های تنفسی در نشخوارکنندگان

بیماری های تنفسی در نشخوارکنندگان

(  نقد و بررسی )
 39080,000 تومان88,000 تومان
لنگش در گاوهای شیری

مدیریت لنگش در گاوهای شیری

(  نقد و بررسی )
 19675,000 تومان83,000 تومان
گوسفند

دوره بیماری های شایع در گوسفند

(  نقد و بررسی )
 39290,000 تومان98,000 تومان
تغذیه و بیماری های نوزادان علفخوار

بیماری های نوزادان علف خوار

(  نقد و بررسی )
 32190,000 تومان98,000 تومان

تبلیغات

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.