آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

حیوانات خانگی و اگزوتیک

رادیولوژی محوطه بطنی در سگ و گربه

رادیولوژی محوطه بطنی در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 180,000 تومان130,000 تومان
تفسیر لوکوگرام در سگ و گربه

تفسیر نتایج لوکوگرام در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 14270,000 تومان110,000 تومان
بیماری های شایع در خرگوش

مدیریت بهداشتی پرورش و نگهداری + بیماری های خرگوش

(  نقد و بررسی )
 205130,000 تومان238,000 تومان
بیماری های شایع قلب و عروق در حیوانات خانگی

بيماری های شایع دستگاه قلبی-عروقی در حیوانات خانگی

(  نقد و بررسی )
 23490,000 تومان100,000 تومان
بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 31090,000 تومان100,000 تومان
بیماری های شایع دستگاه گوارش سگ و گربه

بیماری های شایع دستگاه گوارش در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 364170,000 تومان180,000 تومان
بیماری های اندوکراین در سگ و گربه

بیماری های شایع غدد درون ریز در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 29590,000 تومان100,000 تومان
رادیوگرافی قفسه سینه ای در حیوانات کوچک

رادیولوژی قفسه سینه در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 36598,000 تومان108,000 تومان

تبلیغات

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.