آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

حیوانات خانگی و اگزوتیک

بیماری های شایع در خرگوش

نژادشناسی، تغذیه و اصول معاینه + بیماری های خرگوش

(  نقد و بررسی )
 275350,000 تومان370,000 تومان
بیماری های شایع قلب و عروق در حیوانات خانگی

بيماری های شایع دستگاه قلبی-عروقی در حیوانات خانگی

(  نقد و بررسی )
 261160,000 تومان180,000 تومان
بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 363160,000 تومان180,000 تومان
بیماری های شایع دستگاه گوارش سگ و گربه

بیماری های شایع دستگاه گوارش در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 405330,000 تومان350,000 تومان
بیماری های اندوکراین در سگ و گربه

بیماری های شایع غدد درون ریز در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 329130,000 تومان150,000 تومان
رادیوگرافی قفسه سینه ای در حیوانات کوچک

رادیولوژی قفسه سینه در سگ و گربه

(  نقد و بررسی )
 405140,000 تومان160,000 تومان
بیماری شایع در نورادان حیوانات خانگی

بیماری های شایع در نوزادان حیوانات خانگی

(  نقد و بررسی )
 374130,000 تومان150,000 تومان
رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 591160,000 تومان180,000 تومان

تبلیغات

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.