آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

طیور

طب اورژانس در پرندگان زینتی

اصول طب اورژانس در پرندگان زینتی

(  نقد و بررسی )
 19180,000 تومان90,000 تومان
بیماری های متابولیک در طیور صنعتی

بیماری های متابولیک در طیور صنعتی

(  نقد و بررسی )
 12075,000 تومان85,000 تومان
بیماری های شایع نیمچه گوشتی

بیماری های شایع نیمچه گوشتی بر اساس هفته های پرورش

(  نقد و بررسی )
 13890,000 تومان100,000 تومان
بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 33290,000 تومان100,000 تومان
رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 22990,000 تومان100,000 تومان
تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی طیور

تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی طیور

(  نقد و بررسی )
 21290,000 تومان100,000 تومان
اصول تغذیه و نگهداری از پرندگان خانگی

اصول تغذیه و نگهداری از پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 29190,000 تومان100,000 تومان
بیماری های تنفسی طیور

تشخیص تفریقی بیماری های تنفسی طیور

(  نقد و بررسی )
 22590,000 تومان100,000 تومان
اصول طب پرندگان زينتی

اصول طب پرندگان زينتی

(  نقد و بررسی )
 31180,000 تومان90,000 تومان

تبلیغات

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.