آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

طیور

نقش تغذیه در بیماری های طیور

نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری های طیور

(  نقد و بررسی )
 11690,000 تومان100,000 تومان
طب اورژانس در پرندگان زینتی

اصول طب اورژانس در پرندگان زینتی

(  نقد و بررسی )
 20480,000 تومان90,000 تومان
بیماری های متابولیک در طیور صنعتی

بیماری های متابولیک در طیور صنعتی

(  نقد و بررسی )
 12575,000 تومان85,000 تومان
بیماری های شایع نیمچه گوشتی

بیماری های شایع نیمچه گوشتی بر اساس هفته های پرورش

(  نقد و بررسی )
 13990,000 تومان100,000 تومان
بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 34590,000 تومان100,000 تومان
رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 23890,000 تومان100,000 تومان
تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی طیور

تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی طیور

(  نقد و بررسی )
 21590,000 تومان100,000 تومان
اصول تغذیه و نگهداری از پرندگان خانگی

اصول تغذیه و نگهداری از پرندگان خانگی

(  نقد و بررسی )
 30390,000 تومان100,000 تومان
بیماری های تنفسی طیور

تشخیص تفریقی بیماری های تنفسی طیور

(  نقد و بررسی )
 22890,000 تومان100,000 تومان
اصول طب پرندگان زينتی

اصول طب پرندگان زينتی

(  نقد و بررسی )
 32180,000 تومان90,000 تومان

تبلیغات

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.