آرم فارسی هادیار

دوره های آموزشی - ترویجی بهره برداران اماكن دامی

دوره های آموزشی اختصاصی بهره برداران و متقاضیان دریافت پروانه بهداشتی واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان

ثبت نام در دوره های آموزشی

راهنمای ثبت نام و روند برگزاری دوره ها
پرورش دام ، طیور و آبزیان

در سال های اخیر، افراد زیادی خواهان ورود به شغل و صنعت پرورش دام (گاو، گوسفند، بز، طیور، آبزیان و …) شده اند.

برای افزایش بازدهی و موفقیت در این صنعت، قطعاً نیاز به مجموعه ای از آموزش های بهداشتی و دامپروری به صورت اصولی و صحیح می باشد.

شرکت در دوره های آموزشی از جمله راه های عملی افزایش سطح دانش و مهارت دامداران و پرورش دهندگان می باشد. به کارگیری محتوای دوره های آموزشی، در صورتی که متناسب با نیازهای واقعی شركت كنندگان باشند، باعث ارتقاء سطح بهداشت دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی و نیز به کارگیری روش ها و فناوری های روز در امر پرورش و پیشگیری از بیماری های دامی شده که در نهایت موجب افزایش تولیدات و سودهی واحد تولیدی می شود.

برای دستیابی به اهداف تعیین شده، باید مدیریتی صحیح و کارآمد در فعالیت های اقتصادی و تولیدی از جمله پرورش انواع دام به کار گرفت. نکاتی که در این دوره های آموزشی ارائه می گردد، نتیجه مطالعه منابع معتبر و تجربه چند ساله متخصصین این حوزه بوده که امیدواریم به کارگیری آنها باعث رشد این صنعت شود.

دوره های آموزشی دام و طیور
دوره های آموزشی آبزیان، زنبور عسل، زالو و ...

“هادیار آکادمی” نام برند آموزشی شرکت رهیاب اندیشه افرند می‌باشد که با همکاری اساتید، متخصصین و افراد موفق و باتجربه، تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان، دامپزشکان، صاحبان پت و دامداران به کار گرفته است.

امید است که تلاش ما در این مسیر اثرگذار بوده، با شما و در کنار شما نظاره‌گر ارتقاء و پیشرفت علم دامپزشکی در سطح کشور باشیم.