برچسب: گاو

تب شیر گاو

تب شیر و اشکال مختلف آن در گاو و گوسفند

مشاهده مقاله