نمایش 1–16 از 23 نتیجه

فقط دوره‌های دارای امتیاز بازآموزی
فقط دوره‌های دارای گواهینامه
دوره های رایگان
مرتب سازی نتایج بر اساس
نحوه نمایش
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری ها و اقدامات درمانی لازم در گوساله تازه متولد شده

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
02:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
رایگان  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج دوره های آموزشی پروفسور محمد نوری

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
76:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
3,900,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های انگلی در علفخواران

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
10:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
660,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تغذیه و بیماری های گوساله ها

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
11:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
760,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مامایی و مدیریت تولیدمثل گاو: الزامات و دانستنیهای ضروری بالينی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
10:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
680,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

کاربرد ضدالتهاب ها در طب داخلی دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
250,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های انگلی دستگاه گوارش در دام بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:45 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
520,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت بهداشتی گله های گاو شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:25 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
520,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

علل مرگ و میر گوساله ها از اووسیت تا زمان از شیر گرفتن

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
360,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول مایع درمانی در دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
440,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های تک یاخته ای خونی در دام های بزرگ + انتقال خون

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پیشگیری، تشخیص و درمان ورم پستان در گاوهای شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص تفریقی بیماری های مخاطی در دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع در گوسفند (2)

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:38 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های متابولیک در علف خواران

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت اسهال در گوساله های نوزاد

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:02 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
250,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سقط جنین در نشخوارکنندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:28 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های تنفسی در نشخوارکنندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
390,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت لنگش در گاوهای شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
300,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع در گوسفند (1)

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
12