نمایش دادن همه 9 نتیجه

فقط دوره‌های دارای امتیاز بازآموزی
فقط دوره‌های دارای گواهینامه
دوره های رایگان
مرتب سازی نتایج بر اساس
نحوه نمایش
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج دوره های آموزشی دکتر بهارک اختردانش

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
92:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
4,900,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

طب اورژانس در حیوانات کوچک

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
25:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دوره جامع طب حیوانات خانگی

1402/8/12
9 امتیاز بازآموزی
210:00 مدت دوره
دارای گواهی
توقف ثبت‌نام دوره
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج دوره های آموزشی پروفسور محمد نوری

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
76:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
3,900,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج آموزشی دوره های طیور صنعتی

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
44:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,980,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج آموزشی دوره های فارماکولوژی و دارودرمانی در حیوانات کوچک

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
23:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج آموزشی مباحث پوست و مو در حیوانات کوچک

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
16:55 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
820,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج آموزشی دوره های پرندگان زینتی

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
37:08 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,920,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج آموزشی مباحث قلبی عروقی در حیوانات کوچک

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
36:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
2,480,000  تومان
ثبت‌نام در دوره