معرفی مدرس، جمعی از اساتید

مدرک و تحصیلات

  • دکتری تخصصی دامپزشکی
  • توجه: مدرسین دوره‌هایی که عنوان «جمعی از اساتید» برای آنها درج گردیده، در توضیحات و یا پایین صفحه‌ی اختصاصی همان دوره مشخص شده‌اند.

شغل و جایگاه علمی / اجرایی

  • اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
  • کلینیسین های مطرح و باتجربه