معرفی مدرس، جمعی از اساتید

مدرک و تحصیلات

  • دکتری تخصصی دامپزشکی

شغل و جایگاه علمی / اجرایی

  • اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
  • کلینیسین های مطرح و باتجربه