نمایش دادن همه 11 نتیجه

فقط دوره‌های دارای امتیاز بازآموزی
فقط دوره‌های دارای گواهینامه
دوره های رایگان
مرتب سازی نتایج بر اساس
نحوه نمایش
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج آموزشی دوره های طیور صنعتی

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
44:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,980,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دارودرمانی و فارماکولوژی بالینی در طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول پاکسازی و کاربرد ضدعفونی کننده ها در طیور صنعتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:52 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
260,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

الزامات و دانستنی های ضروری کلینیسین های طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
16:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
980,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری های طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های متابولیک در طیور صنعتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:35 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
300,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع نیمچه گوشتی بر اساس هفته های پرورش

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:20 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
380,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص تفریقی بیماری های تنفسی طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:08 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های ویروسی شایع در طیور و روش های کنترل با واکسن های موجود

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
360,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سلامت دستگاه گوارش طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
160,000  تومان
ثبت‌نام در دوره