نمایش دادن همه 9 نتیجه

جستجو بر اساس
دوره های رایگان
مرتب سازی نتایج بر اساس
نحوه نمایش
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج آموزشی دوره های پرندگان زینتی

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
37:08 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,780,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

رادیولوژی در پرندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول و مبانی تشخیص و درمان بیماری ها در پرندگان زینتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دارو درمانی در طب پرندگان زینتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:45 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول طب اورژانس در پرندگان زینتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول تغذیه و نگهداری از پرندگان خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول طب پرندگان زينتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:25 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره