آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

محاسبه آنلاین حقوق مسئولین فنی دامپزشکی در سال 1402

در این بخش از سایت هادیار، امکان محاسبه خودکار حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی (به همراه محاسبه مالیات حقوق، بیمه و سایر موارد در سال 1402) از طریق فرم محاسبه گر سایت و به صورت آنلاین فراهم گردیده است.

صفحه پیشنهادی:

وبینارهای دامپزشکی با امتیاز بازآموزی

نحوه محاسبه حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی

بر اساس مصوبه شماره 237409/ت 46657ه مورخ 1390/12/2 هیئت وزیران که به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی و ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی تنظیم شده است، حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، ضریبی از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار بوده که بر اساس مدرک تحصیلی، سختی کار و ضریب منطقه ای متفاوت می باشد.

ضرایب موثر در میزان حقوق مسئولین فنی دامپزشکی
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.