معرفی مدرس، دکتر علی حسن پور

مدرک و تحصیلات

  • متخصص بیماری های داخلی دام های بزرگ

شغل و جایگاه علمی / اجرایی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز