معرفی مدرس، دکتر یارا تمبرچی

مدرک و تحصیلات

  • دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک

شغل و جایگاه علمی / اجرایی

  • مسئول کلینیک تخصصی قلب بیمارستان دامپزشکی پایتخت
  • مدیر کلینیک دامپزشکی هروی
  • کلینیسین حیوانات خانگی