جراحی تثبیت شکستگی استخوان های حیوانات اورژانسی نیست، اما مدیریت اولیه و اورژانسی شکستگی ها و اطمینان از عدم آسیب به دیگر ارگان ها بسیار ضروری است. در این مطلب با ما همراه باشید …

شکستگی و دررفتگی استخوان ها و مفاصل در حیوانات
شکستگی و دررفتگی استخوان ها و مفاصل در حیوانات

جراحی تثبیت شکستگی استخوان های حیوانات اورژانسی نیست، اما مدیریت اولیه و اورژانسی شکستگی ها و اطمینان از عدم آسیب به دیگر ارگان ها بسیار ضروری است. در این مطلب با ما همراه باشید …

در بسیاری موارد، مثل پرش حیوان از ارتفاع و یا تصادف با ماشین، شکستگی استخوان ها در حیوانات رخ می­دهد. جراحی تثبیت شکستگی های حیوانات اورژانسی نیست و حتی بهتر است در غالب موارد، مخصوصاً اگر شکستگی لگن باشد، چند روزی به تاخیر بیفتد تا ابعاد ضربه مشخص شود.

اما مدیریت اولیه و اورژانسی شکستگی ها و اطمینان از عدم آسیب به دیگر ارگان ها، خصوصاً در مواردی که شکستگی لگن رخ می­دهد بسیار ضروری است.

اقدامات اولیه در هنگام تصادف حیوان با خودرو

مدیریت اولیه و اورژانسی شکستگی ها توسط دامپزشک

در موارد شکستگی، خصوصا در مواردی که شکستگی لگن اثبات می­گردد حتماً می‌بایست یک معاینه­ کامل از همه­ ارگان ها توسط دامپزشک صورت گرفته و گراف شکمی و سینه ای و نیز سونوگرافی شکمی انجام شود تا مشکلات ریوی و مواردی مثل نوموتراکس (وجود هوا در ریه) یا هموتراکس ( وجود خون در قفسه سینه) رد شود یا اگر وجود دارد مدیریت شود.

عکس رادیولوژی از شکستگی لگن در سگ

همچنین می‌بایست به موارد پارگی مثانه و یا میزراه و نیز پارگی طحال دقت بسیار شود.

موارد بالا جزء موارد حیاتی است که توسط مراکز تخصصی دامپزشکی و با امکانات مناسب انجام می­‌گردد.

اما

در مراحل اولیه و هنگامی که دسترسی به مراکز تخصصی دامپزشکی مقدور نیست چه باید کرد؟

در این صورت، تا زمان محیا شدن شرایط دسترسی به امکانات کلینیک های حیوانات خانگی، باید از تکنیسین های دامپزشکی که در دسترس شما هستند درخواست کنید تا در محل شما حضور یابند. تکنیسین یا پزشک حیوانات در مواردی که امکانات تخصصی موجود نباشد بنا به شرایط حیوان همه یا برخی از موارد زیر را انجام می‌دهد:

در صورتی که امکان درخواست حضور تکنیسین در محل هم وجود ندارد، سعی کنید خودتان برخی از موارد زیر را محیا نمایید.
توجه: اکیداً توصیه می‌شود تا بدون مشورت دامپزشک، از دارودرمانی خودداری نمایید، چرا که می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی در پی داشته باشد.

مراقبت اولیه در موارد اورژانسی شکستگی ها در خارج از کلینیک

  • فراهم کردن بی­ دردی مناسب
  • افزایش راحتی بیمار و کاهش حرکت، خصوصا در اندام هایی که دچار شکستگی هستند.
  • جلوگیری از متأثر شدن خونرسانی (یعنی اندام شکسته یا قطعات شکسته استخوان به نحوی قرار بگیرند که سیستم خونرسانی خصوصاً در قطعه پایینی شکستگی حفظ شود.)
  • محدود کردن آسیب به بافت نرم که در اثر بی ثباتی استخوان ها ایجاد می­شود (سعی کنید به طور موقت اندام را تثبیت کنید).
  • محدود کردن التهاب (استفاده از داروهای ضد التهاب)
  • مدیریت و درمان زخم ها در موارد شکستگی باز

در شکستگی استخوان های حیوانات، برای هر اندام چه آتلی استفاده می‌شود؟

شکستگی فک در سگ

در موارد شکستگی اندام حرکتی از بانداژهای حمایتی مثل Spica Splint استفاده می­شود.

برای شکستگی فک بالا نیازی به بانداژ نیست، اما برای شکستگی فک پایین Tape Muzzle استفاده می­‌گردد.

برای ستون مهره ها، اگر شکستگی در مهره های قسمت گردنی باشد باید آتل گردنی بسته شود و برای شکستگی های مهره های بین سینه و کمر نیز آتل پشتی استفاده می‌گردد. در باقی موارد بانداژ نباید صورت گیرد.

در موارد شکستگی لگن (از هر نوعی) کلا نیازی به بانداژ کردن نیست.

نهایتاً می‌بایست حیوان گرم نگه داشته شود، اما از ایجاد گرما در محلی که خونریزی وجود دارد باید اجتناب گردد.

به طور کلی پیشنهاد می‌شود در موارد شکستگی ها، سریعاً با دامپزشک تماس گرفته تا راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

به یاد داشته باشید که آسیب های ترومایی و تصادفات می­‌توانند بسیار پیچیده باشند و گاهی نجات جان این بیماران کاری سخت یا غیرممکن خواهد بود.

ارائه مطلب از:

دکتر مهنوش کامیاب نیا

دستیار تخصصی جراحی دامپزشکی
عضو گروه نویسندگان کتاب جراحی ارتوپدی محوطه لگن در دام های کوچک
Email: Mahnush_Kaamyab@yahoo.com
Instagram: Dr.Mahi.Kaamyab

نویسنده : هادیار آکادمی اولین وبسایت قانونی آموزش دامپزشکی در ایران