آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

کره اسب

29

خرداد'99

پس زدن کره اسب تازه متولد شده توسط مادر

Foal Rejection به معنی پس زدن کره تازه متولد شده توسط مادر بوده که می‌تواند شامل امتناع از شیر دادن و نزدیک شدن کره تازه متولد شده و نشان دادن رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به کره باشد.

مشاهده
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.