معرفی مدرس، دکتر حمیدرضا جهانی

مدرک و تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک

شغل و جایگاه علمی / اجرایی

  • کلینیسین حیوانات خانگی