معرفی مدرس، دکتر نغمه قاسمخانی

مدرک و تحصیلات

  • دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک