آموزش علوم دامپزشکی

منوهای نصب در پنل مدیریت

اسب و سایر تک سمی ها

29

خرداد'99

پس زدن کره اسب تازه متولد شده توسط مادر

Foal Rejection به معنی پس زدن کره تازه متولد شده توسط مادر بوده که می‌تواند شامل امتناع از شیر دادن و نزدیک شدن کره تازه متولد شده و نشان دادن رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به کره باشد.

مشاهده

13

اسفند'98

استراحت و خوابیدن اسب ها

برخلاف انسان، اسب ها به مدت زمان مشخصی از خواب مداوم، در یک ساعت تعیین شده، نیاز نداشته و برای خوابیدن از دوره‌های کوتاه خواب استفاده می‌کنند. همچنین این توانایی را دارند که به صورت ایستاده و نشسته بخوابند.

مشاهده
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به آکادمی هادیار می‌باشد.