نمایش 1–16 از 22 نتیجه

فقط دوره‌های دارای امتیاز بازآموزی
فقط دوره‌های دارای گواهینامه
دوره های رایگان
مرتب سازی نتایج بر اساس
نحوه نمایش
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پکیج دوره های آموزشی پروفسور محمد نوری

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
76:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
3,900,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های انگلی در علفخواران

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
10:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
660,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تغذیه و بیماری های گوساله ها

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
11:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
760,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مامایی و مدیریت تولیدمثل گاو: الزامات و دانستنیهای ضروری بالينی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
10:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
560,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

کاربرد ضدالتهاب ها در طب داخلی دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های انگلی دستگاه گوارش در دام بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:45 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
520,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت بهداشتی گله های گاو شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:25 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
520,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

علل مرگ و میر گوساله ها از اووسیت تا زمان از شیر گرفتن

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
360,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول مایع درمانی در دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های تک یاخته ای خونی در دام های بزرگ + انتقال خون

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پیشگیری، تشخیص و درمان ورم پستان در گاوهای شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص تفریقی بیماری های مخاطی در دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع در گوسفند (2)

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:38 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های متابولیک در علف خواران

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت اسهال در گوساله های نوزاد

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:02 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سقط جنین در نشخوارکنندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:28 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های تنفسی در نشخوارکنندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
390,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت لنگش در گاوهای شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع در گوسفند (1)

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

عفونت های رحمی در گله گاو شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
150,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
12