هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دوره جامع طب حیوانات خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
204:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
10,800,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح عمومی

دانستنی های ضروری قانون کار و تامین اجتماعی برای مسئولین فنی دامپزشکی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

طب اورژانس در حیوانات کوچک

پکیج آموزشی
فاقد امتیاز
25:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص، مدیریت و درمان مسمومیت های اورژانس در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
360,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع دستگاه عصبی در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:45 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع دستگاه قلبی–عروقی در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:45 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول و روش های مایع درمانی در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:09 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

آزمون های بیوشیمیایی رایج در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:24 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
380,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تفسیر آزمایش شمارش کامل خون (CBC) در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:35 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
380,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول واکسیناسیون و درمان های ضد انگلی در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول بی حسی، بیهوشی و کنترل درد در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:05 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول معاینات بالینی، مقیدسازی و گرفتن شرح حال در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:45 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
380,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

آشنایی با نژادهای رایج سگ و گربه و اختلالات شایع وابسته به هر نژاد

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:45 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سمپوزیوم مجازی قلب، عروق و تنفس در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
26:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,790,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های انگلی در علفخواران

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
10:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
660,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

رادیولوژی در پرندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دارودرمانی و فارماکولوژی بالینی در طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تغذیه و بیماری های گوساله ها

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
11:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
760,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های عفونی شایع در سگ ها و گربه ها

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
17:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,100,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

جراحی های اورژانسی شایع در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دارودرمانی در بیماری های قلبی-عروقی حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان اختلالات شایع قرنیه در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

الزامات و دانستنی های ضروری کلینیسین های طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
16:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
980,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سمپوزیوم مدیریت تروما در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
17:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,100,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

آنتی بیوتیک تراپی و کورتون تراپی در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:25 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع دستگاه تنفس در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:12 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول معاینه تخصصی قلب و عروق در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع چشم در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول الکتروکاردیوگرافی و تفسیر اختلالات ریتم قلب در دام کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اختلالات تناسلی شایع و مدیریت تولیدمثل در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول مایع درمانی در دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
440,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های تک یاخته ای خونی در دام های بزرگ + انتقال خون

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت کاربردی شکستگی ها در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:36 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
380,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح علوم پایه

تفسیر نتایج لوکوگرام در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:22 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

نژادشناسی، تغذیه و اصول معاینه + بیماری های خرگوش

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
560,000  تومان
ثبت‌نام در دوره