هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سمپوزیوم مجازی قلب، عروق و تنفس در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
26:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
1,320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های انگلی در علفخواران

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
10:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
560,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

رادیولوژی در پرندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دارودرمانی و فارماکولوژی بالینی در طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تغذیه و بیماری های گوساله ها

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
11:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
590,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های عفونی شایع در سگ ها و گربه ها

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
17:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
880,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

جراحی های اورژانسی شایع در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

دارودرمانی در بیماری های قلبی-عروقی حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان اختلالات شایع قرنیه در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

الزامات و دانستنی های ضروری کلینیسین های طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
16:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
890,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سمپوزیوم مدیریت تروما در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
17:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
880,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

آنتی بیوتیک تراپی و کورتون تراپی در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:25 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع دستگاه تنفس در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:12 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول معاینه تخصصی قلب و عروق در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع چشم در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول الکتروکاردیوگرافی و تفسیر اختلالات ریتم قلب در دام کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره