نمایش 1–16 از 93 نتیجه

فقط دوره‌های دارای امتیاز بازآموزی
فقط دوره‌های دارای گواهینامه
دوره های رایگان
مرتب سازی نتایج بر اساس
نحوه نمایش
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول الکتروکاردیوگرافی و تفسیر اختلالات ریتم قلب در دام کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول طب اورژانس در پرندگان زینتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اختلالات تناسلی شایع و مدیریت تولیدمثل در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های گوش در دام های کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول مایع درمانی در دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های تک یاخته ای خونی در دام های بزرگ + انتقال خون

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت کاربردی شکستگی ها در حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:36 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های متابولیک در طیور صنعتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:35 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
رایگان  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح دانشگاهی

اصول و مبانی رادیولوژی محوطه بطنی در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح علوم پایه

تفسیر نتایج لوکوگرام در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:22 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
190,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

نژادشناسی، تغذیه و اصول معاینه + بیماری های خرگوش

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:15 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
550,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع نیمچه گوشتی بر اساس هفته های پرورش

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

پیشگیری، تشخیص و درمان ورم پستان در گاوهای شیری

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بيماری های شایع دستگاه قلبی-عروقی در حیوانات خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:22 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص تفریقی بیماری های مخاطی در دام های بزرگ

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:40 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های عفونی شایع در پرندگان خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع دستگاه گوارش در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:35 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
490,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع غدد درون ریز در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:43 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع در گوسفند (2)

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:38 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
290,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
12345