نمایش 1–16 از 109 نتیجه

فقط دوره‌های دارای امتیاز بازآموزی
فقط دوره‌های دارای گواهینامه
دوره های رایگان
مرتب سازی نتایج بر اساس
نحوه نمایش
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص و درمان بیماری های شایع دستگاه گوارش در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
08:35 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
540,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع در گوسفند (2)

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:38 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

رادیولوژی قفسه سینه در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:34 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های شایع در نوزادان حیوانات خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:52 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
280,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

رفتارشناسی و اختلالات رفتاری در پرندگان خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تفسیر نتایج آزمایشگاهی سرولوژی طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:20 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
380,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های متابولیک در علف خواران

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
07:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول و روش های مایع درمانی در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:05 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
380,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مدیریت اسهال در گوساله های نوزاد

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:02 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
250,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول تغذیه و نگهداری از پرندگان خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:23 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

داروهای پرمصرف در 10 کیس ارجاعی شایع به کلینیک های حیوانات خانگی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:37 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

سقط جنین در نشخوارکنندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:28 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

مروری بر مهمترین بیماری ها و مشکلات بالینی حیوانات اگزوتیک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:50 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
450,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

تشخیص تفریقی بیماری های تنفسی طیور

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:08 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
340,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های تنفسی در نشخوارکنندگان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:30 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
390,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

آشنایی با داروهای پرمصرف در طب حیوانات کوچک

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
05:54 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
420,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

اصول طب پرندگان زينتی

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
04:25 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
320,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح دانشگاهی

مروری بر رادیولوژی دستگاه گوارش در سگ و گربه

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
220,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

بیماری های ویروسی شایع در طیور و روش های کنترل با واکسن های موجود

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
06:10 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
360,000  تومان
ثبت‌نام در دوره
هادیار آکادمی
سطح تخصصی

ایمنی زیستی در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان

دوره آفلاین
فاقد امتیاز
03:00 مدت دوره
فاقد گواهی
هزینه ثبت نام
260,000  تومان
ثبت‌نام در دوره